Co je Business Integrator?

 

Trávíte příliš mnoho času přepisováním položek z papírových nebo elektronicky nekompatibilních Objednávek do knihy faktur vydaných nebo z Dodacích listů do faktur přijatých? Pak jistě víte, jak nezáživný a časově náročný proces to je. Business Integrator řeší především úsporu Vašeho času potřebného na tuto agendu a zjednodoušuje tok dokladů mezi (pravidelně) obchodujícími subjekty.

Business Integrator je systém zajišťující plynulý a plně automatizovaný (bezobslužný) obousměrný přenos informací mezi online internetovým obchodním systémem (tržiště, eshop)  a Informačním systémem/ERP.

Ve směru z obchodního systému přenáší do Informačního systému (tj. zakládá záznamy v odpovídajících agendách)

 • Objednávky (za Dodavateli) 
  • ze kterých návazně vytvoříte jednoduše v rámci Informačního systému faktury vydané
 • Dodací listy (pro Odběratele)
  • ze kterých  vytvoříte faktury přijaté
 • Kmenové karty (zboží Dodavatele do Skladu Odběratele)
 • Adresy
 • Faktury vydané

Ve směru z Informačního systému do obchodního systému přenáší

 • Skladové zásoby (Kmenové karty)
 • Prodejní ceny

 

Případ užití

Mějme internetové tržiště, ve kterém se pohybuje Dodavatel (výrobce nebo importér zboží) a zároveň Odběratel (provozovatel maloobchodní prodejny, obchodního místa apod.).

 • Dodavatel dodává do tržiště informace o svém sortimentu - Názvy produktů, jejich kódy  nebo EAN, informace o skladovosti a prodejních cenách.
 • Odběratel v roli nakupujícího plní nákupní košík zbožím od různých Dodavatelů, podle vlastních preferencí a konceptu svého podnikání.
 • Odběratel realizuje objednávku, její celková rekapitulace je odeslána na email Odběratele.
  • Každému Dodavateli, jehož zboží figuruje v objednávce, je odeslána Objednávka s právě jeho sortimentem.

 

Role Business Integratoru

 1. Automatizovaný proces na straně tržiště zajistí registraci Objednávky v Bussines Integratoru a její uložení v centrálním úložišti.
 2. Automatizovaný proces na straně Odběratele zajistí stažení Objednávky a založení Dodacího listu v Informačním systému za každým Dodavatelem, jehož zboží má odběratel v Objednávce.
 3. Automatizovaný proces na straně každého Dodavatele (jehož zboží figuruje v Objednávce) zajistí stažení Objednávky a založení Objednávky v Informačním systému za Oběratelem.

Součástí procesu zakládání dokumentů v Informačním systému je také založení Skladových kmenových karet a případně záznamů v Adresáři. Záleží na možnostech importních mechanismů daného Informačního systému.

Výsledkem celého procesu je stav, kdy se Objednávka realizována na tržišti objeví zcela automaticky v odpovídajících formách v Informačních systémech stran zůčastněných na obchodní transakci.

Celý mechanismus probíhá zcela automaticky bez nutnosti zásahu obsluhy.