Postup integrace

Abyste se mohli stát součástí systému, je třeba projít několika kroky integrace a nainstalovat na Váš aplikační server jednu z komponent systému - B2B REST API Klienta.

 

Registrace do systému

Náš pracovník kontaktuje osobu odpovědnou za rozhodování v procesu integrace. Může to být jednatel společnosti, ale ve většině případů se jedná o pracovníka nebo společnost zabezpečující IT zázemí provozovatele Informačního systému.

Pracovník provede zaměření - zjištění stavu Vašeho IT zázemí:

 • jaký Informační systém používáte
 • jak jej provozujete
 • zda Váš Informační systém disponuje některým z modulů pro elektronickou výměnu dat (XML import/export, Eshop connector, API rozhraní)
 • jestli je možné se k Vašemu IT zázemí (zpravidla aplikační server, na kterém provozujete Informační systém) připojit vzdáleně a jakou technologií
 • získá Váš souhlas s instalací B2B REST API Klienta nebo informaci o způsobu možné integrace
 • naplánuje termín realizace

Návazně provede registraci Vaší společnosti v systému Business Integratoru a aktivuje přístup k B2B REST API.

 

Integrace B2B REST API do online obchodního systému

V závislosti na získaných informacích bude pravděpodobně nutné implementovat napojení na rozhraní Business Integratora. K tomu slouží základní komponenta našeho systému - B2B REST API.

Pokud jste uživatelem obchodního systému, který má již integraci implementovanou, nebude tento krok nutný.

Dokumentaci k B2B REST API naleznete na samostatné stránce.

 

Instalace B2B REST API Klienta

Na Váš server (předpokládá se nějaká verze operačního systému MS Windows Server, ale může to být i verze operačního systému Linux)  bude instalováno softwarové vybavení - B2B REST API Klient, který bude zajišťovat stahování dat z centrálního úložiště, jejich transformaci pro mechanismus importu do Informačního systému a založení odpovídajících záznamů ve Vašem Informačním systému.

Součástí instalace je také nastavení B2B REST API Klienta ve vztahu k Vaší registraci a jeho napojení na B2B REST API.

Zároveň budou do Plánovače úloh zaneseny úlohy, zajišťující spouštění Klienta v pravidelných intervalech.

Je možné, že konečnou fázi integrace bude zajišťovat třetí strana - Váš správce IT infrastruktury nebo Vaši programátoři. V takovém připadě bude třeba z jejich strany implementovat napojení na B2B REST API, získávat tak data pro import do Informačního systému a zajistit jejich konečné zpracování.

Systémové požadavky pro provoz B2B REST API Klienta

 • Operační systém Microsoft Windows Server nebo Linux (ideálně Debian, CentOS)
 • Přístup k operačnímu systému prostřednictvím Vzdálené plochy (RDP, Teamviewer, AnyDesk) nebo SSH (Secure Shell)
 • Možnost instalovat SW vybavení nezávislé na Programovém vybavení (tj. mimo Ovládací panely nebo správce balíčků)
 • Možnost komunikovat vně serveru protokolem HTTPS na portu 443.
 • Možnost konfigurovat Plánovač úloh (přidat a spravovat vlastní úlohy)

 

Testování

V online obchodním systému budou provedeny testovací Objednávky a bude ověřen celý proces přenosu.

Objednávek může být realizováno více a budou označeny Poznámkou identifikující je jako testovací.

 

Produkční prostředí

Budou-li všechny předchozí kroky úspěšně dokončeny, zejména pak fáze Testování, bude ve všech souvisejících modulech aktivován Produkční režim - nastartování všech souvisejících procesů a jejich napojení na reálná data.

 


Zákaznické úpravy

Business Integrator je možné dále rozvíjet nebo upravovat s ohledem na potřeby uživatelů systému. 
Pro další informace ohledně těchto možností kontaktujte prosím provozovatele.