Struktura systému

Základní informace

Systém se skládá ze 4 základních komponent:

  • B2B REST API
  • Centrální úložiště / fronta dat ke zpracování
  • B2B REST API Klient
  • Administrace - monitoring stavů

 

B2B REST API (Application Programming Interface) je rozhraní (sada příkazů a funkcí) zajišťující pohodlnou výměnu dat mezi systémy - registraci nových dat (Objednávek Odběratelů za Dodavateli, Skladových karet, ...), jejich ukládání do centrálního úložiště a řazení do fronty k dalšímu zpracování, a poskytování dat Klientovi nebo třetím stranám, které mají toto API implementováno.

Centrální úložiště (Fronta) je databázový (SQL) systém, kde jsou data ukládáná a řazena podle času přijetí a poskytována v daném pořadí B2B RESP API Klientovi. Úložiště je integrální součástí B2B REST API.

B2B REST API Klient zajišťuje poslední fázi procesu zpracování - prostřednictvím B2B REST API získává nová data, zpracuje je pro import do Informačního Systému a zajistí založení odpovídajících záznamů v Informačním systému.

Administrace - monitoring stavů je speciální stránka administračního rozhraní, díky které máte

  • možnost sledovat stav Úložiště / Fronty ke zpracování
  • měnit explicitne stav jednotlivých zpracování (měnit prioritu zpracování, zařadit opět do zpracování, označit jako zpracované)
    • implicitně se stavy mění v procesu zpracování pomocí REST API

 

Workflow objednávky

Na obrázku níže je znázorněno obecné schéma zpracování (workflow) objednávky - od registrace nové objednávky v obchodním systému, přes její uložení v centrálním úložišti až po její zpracování - zanesení do Informačního systému.

Workflow skladu

Na obrázku je znázorněno obecné schéma zpracování (workflow) skladovosti - tedy nápočet informace o stavu skladu a cenách sortimentu, distribuce dat do centrálního úložiště a jejich zpracování na straně obchodního systému.